Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity

Dovoluji si zprostředkovat šíření následující výzvy (bohužel se mi nepodařilo zjistit, jakým způsobem by mělo probíhat připojení se k této výzvě a zda i po skončení konference existuje nějaká platforma, ke které se případní signatáři připojí):

 

Předkládáme našim čtenářům text výzvy, jak byla vytvořena po rozsáhlé diskusi na poslední Konferenci levicové jednoty (KOLEJE), určena ke zveřejnění v Haló novinách a k předání všem potenciálním politickým a společenským partnerům.

12. konference levicové jednoty se sešla v době, kdy vládnoucí koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných dnes již odhalila svou skutečnou tvář. Vláda, vědoma si početní převahy koaličních poslanců ve sněmovně, se rozhodla využít následujícího období k další likvidaci zbytků sociálního státu. Koalice se neštítila využít i senátorů s neobnovenou legitimitou a prosadila v Senátu protilidové vládní škrty a antisociální opatření.

Všechny kroky vládnoucí koalice směřují k úplnému potlačení sociální ochrany občanů a jejich základních životních jistot. Na jedné straně se posiluje privilegovaná úzká skupina občanů, materiálně zajištěná a na současných změnách profitující a na straně druhé jen bezvýchodnost pro ty, kteří jako jediní tvoří skutečné hodnoty, tedy pro absolutní většinu občanů.

Docházíme k závěru, že roztříštěná obrana jednotlivými politickými a společenskými organizacemi je nedostatečná, že je třeba obranu koncipovat a následně i vést koordinovaným způsobem. Proto dnes vyzýváme k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity, k široké akční spolupráci a k hlouběji pojaté diskusi o společných cílech bez apriorního vylučování jiných vedeného z pozic antikomunismu nebo naopak pozic falešné levicové principiálnosti.

Proč Práce? Chceme společně oslovit ty, kteří se živí poctivou prací, ať už jako zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné či malí a střední podnikatelé. Chceme oslovit i ty, kteří se v produktivním věku živili poctivou prací, vytvářeli hodnoty a dnes mnohdy žijí při hranici chudoby. Chceme vyjadřovat zájmy těch, kteří žijí z práce a kteří mají zcela jiné zájmy než ti, kdo se jen přiživují na práci jiných.

Proč Solidarita? Protože rozhodně neusilujeme o odstranění jen nejkřiklavějších a nejtíživějších rozporů charitou, ale chceme podporovat systematické vytváření prostředí solidarity, lepší komunikace a řešení společných problémů.

Jde nám především o vytvoření nejen diskusního, ale zejména akčního prostoru, který bude stát vedle práce a solidarity i na hodnotách dalších. Jsme přesvědčeni, že se k nám může přidat každý, kdo si váží svobody a rovnosti, kdo respektuje zásady udržitelného rozvoje a mírového soužití, nebo kdo se cítí vázán Všeobecnou deklarací lidských práv. Naším záměrem však není formální sdružení, které by chtělo ideově sjednocovat jednotlivé subjekty.

Za klíčová dnes považujeme témata, která souvisejí s právě probíhajícími procesy postupné demontáže sociálního státu. Chceme se společně zabývat otázkami privatizace veřejných služeb, sociálně spravedlivým důchodovým systémem, zdravotnictvím, školstvím. Nesouhlasíme s opuštěním principu solidarity a trváme na zachování efektivního průběžného financování penzijního systému. Chceme společně hledat nástroje k potlačení neslýchaně rozbujelé korupce. To jsou oblasti českého společenského a hospodářského života, které považujeme za nejvíce alarmující.

Současný stav nechceme jen kritizovat, i když to bude základem našich úvah i vystupování. Naším společným úkolem bude hledat široce přijatelná východiska ze současného stavu a jejich prosazování. Jsme připraveni předkládat pozitivní budující prvky, chceme vést konstruktivní dialog, který bude hledat řešení existujících problémů v národním i nadnárodním rámci.

Při vzájemné spolupráci jsme připraveni dbát na to, aby nikdo netrpěl pocitem, že přichází o svou ideovou identitu, aby se všichni snažili omezit svou tendenci protlačovat silou své ideové představy. Vznikající platforma by měla fungovat na konsensuálním principu.

Chceme napomoci tomu, aby stávající subjekty, které tu jsou, mohly svobodně a rovnoprávně realizovat svou politiku. Aby ti, kteří mají zájem o skutečnou správu země, měli šanci do těchto otázek zasahovat, abychom mohli společně lépe organizovat účinnou obranu zájmů ohrožených občanů naší země.

Vyzýváme všechny, kterým není lhostejná současná vnitropolitická situace v ČR, aby se připojili k této výzvě a podpořili nás ve společném úsilí vytváření sociálně spravedlivé společnosti. Tuto výzvu předkládáme na základě diskuse 12. KOnference LEvicové JEdnoty.

Vojtěch Filip
předseda ÚV KSČM

Praha, listopad 2010